Magdalena Szpunar

Magdalena Szpunar

Profesorka Uniwersytetu Śląskiego
Wykłada na Wydziale Nauk Społecznych w Instytucie Socjologii. Autorka ponad 180 publikacji naukowych. Wielokrotnie nagradzana za pracę naukową.

Poetka
Tworzy poezję wrażliwą, społecznie zaangażowaną, czasami liryczną. Jej twórczość wyróżnia nie tylko wrażliwość na słowo, ale także refleksja nad kondycją współczesnego człowieka. Nie unika trudnych tematów, zarówno społecznych, jak i osobistych, a jej wiersze stanowią intymny zapis przeżyć.

🏅 Osiągnięcia i nagrody
  • I miejsce w konkursie „Pedeutologiczna Wiosna Poezji” Akademia Pedagogiki Specjalnej, Warszawa, 2023
  • II miejsce ex-aequo w 43. Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim im. Haliny Poświatowskiej Częstochowa, 2022
  • II miejsce w II Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim „Lirycznie na Kaszubach” im. W. Pomorskiego Bytów, 2022
  • Laureatka Konkursu Poetyckiego „O Wstęgę Sanu” Przemyśl, 2022
  • Laureatka Konkursu Poetyckiego im. Pawła Brylińskiego Sieroszewice, 2022
  • Laureatka 21. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Gniewińskie Pióro” Gniewno, 2022
  • Laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Przystanek Norwid” Łochów, 2022
  • Konkurs „My po 24 lutego” Ośrodka Karta i ZAiKS. Rekomendacja wierszy do druku 2023

Poezje